توجه : سفارشات شما پس از پرداخت وارد چرخه پردازش شده و ارسال تهران زیر ۲۴ ساعت و شهرستان بین ۱ تا ۲ روز کاری پس از پرداخت تحویل خواهند شد.