مشاهده همه 7 نتیجه

ریسه COB نواری ۲۴ ولت با تراشه ۹۲۲ تراکم ۵۱۲ پشت چسب دار ۵ متری LPL

۷۱۰,۰۰۰ تومان
ریسه COB نواری ۲۴ ولت با تراشه ۹۲۲ تراکم ۵۱۲ پشت چسب دار ۵ متری ریسه cob نواری ۲۴ ولت

ریسه SMD تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ بدون سیم LPL

۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ریسه SMD تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ بدون سیم ریسه SMD تک لاین تراشه ۲۸۳۵ در بحث نورپردازی به صورت

ریسه SMD تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ بدون سیم LPL

۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ریسه SMD تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ بدون سیم ریسه SMD تک لاین تراشه ۲۸۳۵ در بحث نورپردازی به صورت

ریسه SMD تک لاین بلو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ بدون سیم LPL

۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ریسه SMD تک لاین بلو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ بدون سیم ریسه SMD تک لاین بلو لاین تراشه ۲۸۳۵ تراکم

ریسه SMD دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ بدون سیم LPL

۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
ریسه SMD دو لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ بدون سیم ریسه SMD دو لاین تراشه ۲۸۳۵ در بحث نورپردازی به صورت

ریسه SMD نواری ۱۲ ولت ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ پشت چسب دار ۵ متری LPL

۱۹۴,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان
ریسه smd نواری ۱۲ ولت ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ پشت چسب دار LPL ریسه نواری ۱۲ ولت تراکم ۱۲۰ که با

ریسه SMD نواری ۱۲ ولت ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ پشت چسب دار ۵ متری LPL

۱۶۹,۰۰۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان
ریسه smd نواری ۱۲ ولت ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ پشت چسب دار LPL ریسه نواری ۱۲ ولت  که با نام استریپ