دسته‌بندی محصولات

دسته‌بندی محصولات

برای مشاهده روی گزینه مربوطه و برای مشاهده زیردسته‌‌ها روی فلش بزنید

کد گذاری کابل های قدرت

۱تعاریف طراحی
Nاستاندارد VDE-DIN
(N)مشابه استاندارد VDE-DIN
۲جنس هادی
Aهادی آلومینیومی
-هادی مسی
۳جنس مواد
Yپلی وینیل کلراید
۲xپلی اتیلن کراس لینک شده (XLPE)
۲Yپلی اتیلن
۲Gلاستیک سیلیکونی
۳Gمواد ای پی آر (EPR)
۳هادی هم مرکز
Cهادی مسی هم مرکز
CWهادی مسی هم مرکز تأییده موج دار
CEهادی مسی هم مرکز بر روی هر تک رشته
Sحفاظ از جنس سیم مسی
SEحفاظ از جنس سیم مسی بر روی هر تک رشته
۵آرمور
Bنوار فولادی گالوانیزه
Fسیم فولادی گالوانیزه تخت
Gنوار فولادی گالوانیزه به صورت مارپیچ باز
Rسیم فولادی گالوانیزه گرد
۶جنس روکش فلزی
Kروکش سربی
KLروکش آلومینیومی
۷جنس روکش نهایی
Yپلی وینیل کلراید
۲Yپلی اتیلن
۸هادی محافظ
J-دارای سیم سبز و زرد
O-بدون سیم سبز و زرد
۹نوع هادی
Rهادی گرد
Sهادی شکل داده شده (سکتور)
Eهادی تک مفتولی گرد
Mهادی تأییده شده منظم
V/هادی فشرده شده
۱۰سطح ولتاژ
۰.۶/۱KV
۱.۸/۳KV

سایر مطالب