با تماس کلید شماره ١ و گرفتن فازمتر در مجاورت سیم یا کابل برق در صورت وجود ولتاژ و جریان AC در کابل،چراغ نشانگر فازمتر روشن خواهد شد ، که به این طریق بدون تماس مستقیم با هادی سیم یا کابل از وجود یا عدم وجود ولتاژ در آن مطلع می گردید.

فازمتر دیجیتالی

مزیت های فازمتر های دیجیتال

– قابلیت اندازه گیری ولتاژهای ۱۲-۲۲۰ولت نوع AC و DC را دارد.
– بی خطر بودن استفاده از آن
– کم حجم می باشد و قابلیت قرارگیری در انواع جعبه و کیف های ابزار را دارد .
-دارای چراغ قوه
-قابلیت تشخیص اتصال کوتاه